Jesteś tutaj: Start / Konkursy / 2020

2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 70/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

2020-01-27

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2020 roku.


Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 17.02.2020 roku do godz. 23:59:59.

Do dnia 20.02.2020 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 70/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 69/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

2020-01-27

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku.


Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 17.02.2020 roku do godz. 23.59.59.

Do dnia 20.02.2020 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 69/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 68/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

2020-01-27

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – polityka prorodzinna w 2020 roku.


Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 17.02.2020 roku do godz. 23.59.59.

Do dnia 20.02.2020 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 68/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8227