Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 9/2020 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 9/2020 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne RCPS - szacowanie wartości zamówienia usługi hotelarsko – restauracyjnej w terminie 21 - 25.09.2020 podczas V Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych pn. „Pułapki umysłu – dlaczego mózg chce więcej”...

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury ustalania wartości szacunkowej zamówienia prosi o podanie całkowitego kosztu netto i brutto wykonania przez Państwa usługi hotelarsko – restauracyjnej w terminie 21 - 25.09.2020 podczas V Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych pn. „Pułapki umysłu – dlaczego mózg chce więcej” na terenie Województwa Łódzkiego.

 

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - szacowanie wartości zamówienia usługi hotelarsko – restauracyjnej w terminie 21 - 25.09.2020 podczas V Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych pn. „Pułapki umysłu – dlaczego mózg chce więcej”...

Nabór nr DO.110.10.2020 na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi , ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
na stanowisko
starszy specjalista
w Wydziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.10.2020 na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych