Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty reintegracyjne oraz organy je prowadzące”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2020

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty reintegracyjne oraz organy je prowadzące”. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Data składania ofert: 16.03.2020 r. do godz. 9:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-03-12
Data publikacji:2020-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Roczek
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Pietrzak
Liczba odwiedzin:512