Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn.: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi.”

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi.”
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Termin oszacowania: 27.01.2023 r. do godz. 14:00

Dokumentacja

Autor: Joanna Ubych

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-20 14:57przez: Joanna Ubych
Opublikowano:2023-01-20 14:57przez: Emilian Krauze
Podmiot udostępniający: RCPS
Odwiedziny:472

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.