Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu okresowego kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224e posiadanej przez Zamawiającego

Regionalne Centrum Polityki Społecznej, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu okresowego kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224e posiadanej przez Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2022”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

Termin oszacowania: 23.11.2022 r., do godz. 10:00

Dokumentacja

Autor: Edyta Żmurkow

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-18 11:47przez: Edyta Żmurkow
Opublikowano:2022-11-18 11:47przez: Sławomir Pietrzak
Podmiot udostępniający: RCPS
Odwiedziny:422

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.