Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zamówienie publiczne EFS: Nr sprawy 50/2022

Przygotowanie do druku Informatora oraz druk i dostawa  publikacji do siedziby Zamawiającego.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

29.09.2022 r. Informacja z otwarcia ofert

29.09.2022 r. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

27.09.2022 r. Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ

Termin składania ofert: 29.09.2022 r. do godz. 10:00

Dokumentacja

Autor: Beata Jaworska, Justyna Wasilewska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-21 13:36przez: Beata Jaworska, Justyna Wasilewska
Opublikowano:2022-09-21 14:42przez: Emilian Krauze
Zmodyfikowano:2022-09-29 14:41przez: Emilian Krauze
Podmiot udostępniający: RCPS
Odwiedziny:84

Rejestr zmian

  • [2022-09-29 14:41:56]Emilian KrauzeInformacja z otwarcia ofert
  • [2022-09-29 10:51:59]Emilian KrauzeInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  • [2022-09-27 14:50:26]Emilian KrauzeWyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ