2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 5/ZO/DPZ/2020 zapytanie ofertowe pn. zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej - rękawice medyczne jednorazowego użytku - do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej...

2020-10-22

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej - rękawice medyczne jednorazowego użytku - do bezpośredniej  walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej, w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii” w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 5/ZO/DPZ/2020 zapytanie ofertowe pn. zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej - rękawice medyczne jednorazowego użytku - do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej...


Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej mających doposażyć stanowiska pracy oraz instytucje w sprzęt i wyposażenie w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii...

2020-10-22

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej mających doposażyć stanowiska pracy oraz instytucje w sprzęt i wyposażenie w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej mających doposażyć stanowiska pracy oraz instytucje w sprzęt i wyposażenie w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii...


Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Organizacja dwóch regionalnych konferencji online”

2020-10-16

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Organizacja dwóch regionalnych konferencji online: (1) konferencji pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 – konsultacja obszarów merytorycznych” oraz (2) konferencji pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim” (m. in. rekrutacja uczestników, organizacja i obsługa techniczna, zapewnienie streamingu)w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Organizacja dwóch regionalnych konferencji online”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2019-12-31
Data publikacji:2019-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:12184