2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: przygotowanie do druku oraz druku 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych...

2020-08-04

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego przygotowania do druku oraz druku 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego.
Zamówienie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

 

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: przygotowanie do druku oraz druku 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych...


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 8/2020 przetarg nieograniczony

2020-07-30

Nazwa zadania: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 8/2020 przetarg nieograniczony


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 7/2020 przetarg nieograniczony

2020-07-28

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa Informatora do siedziby Zamawiającego
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 7/2020 przetarg nieograniczony

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2019-12-31
Data publikacji:2019-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7225