2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi”

2019-01-22

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2018-10-24
Data publikacji:2018-10-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:230