2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK)...

2019-09-18

Nazwa zadania: Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK), w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK), w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK)...


Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK), w ramach projektu Kooperacje 3D

2019-09-04

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK), w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK), w ramach projektu Kooperacje 3D


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy: DBA.53.07.2019 zapytanie ofertowe

2019-08-30

Nazwa zadania: (1) Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wraz z przygotowaniem do udziału i udziałem w panelu dyskusyjnym ekspertów lub (2) przygotowanie do poprowadzenia i poprowadzenie sesji dyskusyjnej/warsztatowej wraz z przygotowaniem do udziału i udziałem w panelu dyskusyjnym ekspertów podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim, która odbędzie się w dniu 03.10.2019 roku w mieście Łodzi.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, podprojektu: „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy: DBA.53.07.2019 zapytanie ofertowe

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2018-10-24
Data publikacji:2018-10-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9646