2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 22/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

2019-05-24

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie Łodzi”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 22/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 1/RR/2019 zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)

2019-05-22

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  zaprasza do składania ofert  w ramach zapytania ofertowego zamówienia pn. Pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 1/RR/2019 zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)


Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2018”

2019-05-21

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2018”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2018”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2018-10-24
Data publikacji:2018-10-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2996