Jesteś tutaj: Start / Konkursy / 2019

2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 737/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2019 roku

2019-05-27

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 17.06.2019 roku do godz. 23.59.

Do dnia 19.06.2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 737/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2019 roku


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 448/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku

2019-04-12

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.05.2019 roku do godz. 16.00.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 448/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 204/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2019 roku

2019-02-28

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.

Oferty należy składać w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2019 roku do godz. 16.00.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 204/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2019 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2018-10-24
Data publikacji:2018-10-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7435