Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 8/2019 przetarg nieograniczony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2019

Nazwa zadania: Wybór animatora – moderatora w ramach projektu  pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” świadczącego usługi na terenie Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Data składania ofert: 23.04.2019 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2019-04-15
Data publikacji:2019-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Marzec
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:39