Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn. "Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2020”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2021

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. "Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2020”
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Data składania ofert: 21.07.2021 r. do godz. 10:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2021-07-15
Data publikacji:2021-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Roczek
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:91