Zamówienie publiczne EFS Nr sprawy 4/ZO/DPZ/2020 - zapytanie ofertowe pn. Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2020

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej, w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii” w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Data składania ofert: 21.10.2020 r. do godz. 10:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

26.10.2020 r. Informacja o udzieleniu zamówienia cz. I
                      Informacja o udzieleniu zamówienia cz. IV
                      Informacja o udzieleniu zamówienia cz. V

22.10.2020 r. Informacja o wyborze oferty część I
                      Informacja o wyborze oferty część I - nieaktualna (22.10.2020 r.)

                      Informacja o wyborze oferty część II
                      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część III
                      Informacja o wyborze oferty część IV
                      Informacja o wyborze oferty część V

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-10-15
Data publikacji:2020-10-15
Osoba sporządzająca dokument:Bogumiła Hołówko
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Pietrzak, Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:201