Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Opracowanie i przygotowanie trzech prezentacji reklamowych nt zwiększenia widoczności podmiotów ekonomii społecznej przeznaczonych do emisji w telewizji o zasięgu regionalnym na terenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2020

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Opracowanie i przygotowanie trzech prezentacji reklamowych nt zwiększenia widoczności podmiotów ekonomii społecznej przeznaczonych do emisji w telewizji o zasięgu regionalnym na terenie województwa łódzkiego”
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Data składania ofert: 17.09.2020 r.

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-09-14
Data publikacji:2020-09-14
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Nowak
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Pietrzak
Liczba odwiedzin:45