Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: usługa polegająca na prowadzeniu prac naukowo-badawczych na potrzeby opracowania dokumentu pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2020

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w związku z szacowaniem wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa polegająca na prowadzeniu prac naukowo-badawczych na potrzeby opracowania dokumentu pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030” poprzez wykonanie analiz i badań w zakresie obszarów wyodrębnionych przez Zamawiającego oraz redakcja wskazanego dokumentu w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data składania ofert: 18.02.2020 r. do godz. 12:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-02-13
Data publikacji:2020-02-13
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Tomaczak
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:524