Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.:„Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – strategie i lokalne działania w województwie łódzkim”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2019

Nazwa Zadania: Procedura rozeznania rynku
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, którego przedmiotem jest usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – strategie i lokalne działania w województwie łódzkim”. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

Data składania ofert: 19.08.2019 r. do godz. 12:00

 Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2019-08-09
Data publikacji:2019-08-09
Osoba sporządzająca dokument:Kamila Brzezińska-Krakowiak
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Pietrzak
Liczba odwiedzin:547