Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pt. „Wypalenie zawodowe pracowników podmiotów reintegracyjnych”

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Wypalenie zawodowe pracowników podmiotów reintegracyjnych”

7 marca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pt. „Wypalenie zawodowe pracowników podmiotów reintegracyjnych”

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 6/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 6/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 2/2019 Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 2/2019 Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych