Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 63/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2019r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 23.02.2019 roku do godz. 24.00.
 
Do dnia 27.02.2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane  z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

1 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 63/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 roku

Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 60/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 23.02.2019 roku do godz. 24.00.
 
Do dnia 27.02 2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

1 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 60/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 roku

Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 64/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków https://www.witkac.pl w terminie do dnia 23.02.2019 roku do godz. 24.00.

Do dnia 27.02.2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

1 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 64/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 roku