Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 11/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania:  Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego

27 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 11/2019 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 13/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Organizacja Wojewódzkich Dni Seniora 2019

26 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 13/2019 przetarg nieograniczony

Pełnienie funkcji eksperta – ewaluatora współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji eksperta – ewaluatora współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

25 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Pełnienie funkcji eksperta – ewaluatora współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”