Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 22/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

10 października 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 22/2019 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne EFS - Nr sprawy: 54.03.02.2019 zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim.
Usługa realizowana w ramach projektu pn. Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019 i 2020, podprojektu „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

9 października 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Nr sprawy: 54.03.02.2019 zapytanie ofertowe

Nabór nr DO.110.12.2019 na stanowisko: inspektor w Wydziale ds. rodziny i pieczy zastępczej

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,

na stanowisko
inspektor
w Wydziale ds. rodziny i pieczy zastępczej

9 października 2019
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.12.2019 na stanowisko: inspektor w Wydziale ds. rodziny i pieczy zastępczej