Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Szacowanie wartości zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie opracowania „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030” w obszarze problematyki migracji, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 maja 2020
Czytaj więcej o: Szacowanie wartości zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi

Szacowanie wartości zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie opracowania „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030” w obszarze problematyki ekonomii społecznej, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 maja 2020
Czytaj więcej o: Szacowanie wartości zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi

Szacowanie wartości zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie opracowania „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030” w obszarze problematyki niepełnosprawności i niesamodzielności, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 maja 2020
Czytaj więcej o: Szacowanie wartości zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi