Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.:  „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”

Procedura szacowania wartości zamówienia

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn."Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego". Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

29 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Procedura szacowania wartości zamówienia

Nabór nr DO.110.07.2020 na stanowisko: główny specjalista ds. płac w Wydziale finansowo-księgowym

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,

na stanowisko
główny specjalista ds. płac
w Wydziale finansowo-księgowym

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.07.2020 na stanowisko: główny specjalista ds. płac w Wydziale finansowo-księgowym