Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Wsparcie dla pracowników podmiotów reintegracyjnych z województwa łódzkiego w czasie pandemii COVID-19”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Wsparcie dla pracowników podmiotów reintegracyjnych z województwa łódzkiego  w czasie pandemii COVID-19”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Wsparcie dla pracowników podmiotów reintegracyjnych z województwa łódzkiego w czasie pandemii COVID-19”

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 6/2020 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego.

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 6/2020 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 5/2020 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: „Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2019”
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2019”
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

 

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 5/2020 przetarg nieograniczony