Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

18 października 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.:„ "Zorganizowanie poczęstunku podczas spotkań na terenie województwa łódzkiego”

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Zorganizowanie poczęstunku podczas spotkań na terenie województwa łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

16 października 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.:„ "Zorganizowanie poczęstunku podczas spotkań na terenie województwa łódzkiego”

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 37/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia, które odbędzie się w terminach:
14 – 15 listopada 2019 r. (I etap)
09 – 10 grudnia 2019 r. (II etap)

15 października 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 37/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne