Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.53.03.2019 zapytanie ofertowe dot. konferencji regionalnej pn. Wykluczenie społeczne a jakość życia i dobrostan dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego

Nazwa zadania: Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do udziału i udział w panelu dyskusyjnym ekspertów oraz przygotowanie i udział w zajęciach warsztatowych podczas jednodniowej konferencji regionalnej pn. Wykluczenie społeczne a jakość życia i dobrostan dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego, która odbędzie się w dniu 13.06.2019 roku w mieście Łodzi.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, podprojektu: „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

21 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.53.03.2019 zapytanie ofertowe dot. konferencji regionalnej pn. Wykluczenie społeczne a jakość życia i dobrostan dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 17/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji w dniu 26.06.2019 r.

20 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 17/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 10/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: „Druk i dostawa broszury informacyjnej do siedziby Zamawiającego”

15 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 10/2019 przetarg nieograniczony