Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Nabór nr DO.110.05.2019 na stanowisko: Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydatów do pracy
na stanowisko
inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.05.2019 na stanowisko: Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.54.03.02.2019 zapytanie ofertowe - Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim”

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim
Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, podprojektu „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.54.03.02.2019 zapytanie ofertowe - Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim”

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.:  „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”  , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”