Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: Usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: "Usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK) tj. pracowników instytucji i podmiotów, które zawiążą partnerstwa w gminach/powiatach zgodnie z Modelem Kooperacje 3D w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna

8 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: Usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Usługa trenerska podczas warsztatów kooperacyjnych pt. „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca?”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.:
„Usługa trenerska podczas warsztatów kooperacyjnych pt. „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca?” , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

8 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Usługa trenerska podczas warsztatów kooperacyjnych pt. „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca?”

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Organizacja warsztatów kooperacyjnych - usługa hotelarsko-restauracyjno-transportowa”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.:  „Organizacja warsztatów kooperacyjnych - usługa hotelarsko-restauracyjno-transportowa”   , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

8 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Organizacja warsztatów kooperacyjnych - usługa hotelarsko-restauracyjno-transportowa”