Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Procedura szacowania wartości zamówienia

Nazwa zadania:  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Wsparcie dla pracowników podmiotów reintegracyjnych z województwa łódzkiego  w czasie pandemii COVID-19”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Procedura szacowania wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu okresowego kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224e posiadanej przez Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

20 lipca 2020
Czytaj więcej o: Szacowanie wartości zamówienia

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty reintegracyjne oraz organy je prowadzące”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty reintegracyjne oraz organy je prowadzące”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty reintegracyjne oraz organy je prowadzące”