Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.41.01.02.2020 - Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie opracowania „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030” w obszarze problematyki ubóstwa i bezdomności, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020”, podprojektu: „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.41.01.02.2020 - Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.41.01.01.2020 - Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie opracowania „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030” w obszarze problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020”, podprojektu: „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.41.01.01.2020 - Zapytanie ofertowe

Nabór nr DO.110.06.2020 na stanowisko: główny specjalista ds. płac w Wydziale finansowo-księgowym

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,

na stanowisko
główny specjalista ds. płac
w Wydziale finansowo-księgowym

25 maja 2020
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.06.2020 na stanowisko: główny specjalista ds. płac w Wydziale finansowo-księgowym