Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 24/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego laptopa z oprzyrządowaniem, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego

21 października 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 24/2019 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 38/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 19 – 22 listopada 2019 r.

21 października 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 38/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi...

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego zmian zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe w województwie łódzkim w kontekście rozwoju technologicznego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

18 października 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi...