Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Nabór nr DO.110.03.2019 na stanowisko: Starszy inspektor w Wydziale ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
na stanowisko
starszy inspektor
w Wydziale ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej

28 marca 2019
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.03.2019 na stanowisko: Starszy inspektor w Wydziale ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej

Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2018”

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2018”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

26 marca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2018”

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy: 9/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi”, zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

22 marca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy: 9/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne