Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 42/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Interwencja kryzysowa w szkole wobec uczniów podejmujących zachowania ryzykowne”, w dniach 10 - 12.12.2019 r., na terenie Województwa Łódzkiego.

14 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 42/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 43/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: „Usługa restauracyjna podczas spotkań na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 43/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych...

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych...