Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - Oszacowanie wartości produktów badawczych

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi prosi o podanie szacunkowych kosztów wykonania następujących produktów badawczych, przewidzianych w ramach realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – strategie i lokalne działania w województwie łódzkim”:

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Oszacowanie wartości produktów badawczych

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 45/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 20 grudnia 2019 roku

4 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 45/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 27/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego  urządzenia wielofunkcyjnego

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 27/2019 przetarg nieograniczony