Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 16/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.

9 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 16/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 15/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas posiedzenia Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego

8 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 15/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa Łódzkiego”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa Łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

6 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa Łódzkiego”