Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi

Nazwa zadania: procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie łódzkim, w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi

Nabór nr DO.110.02.2019 na stanowisko: Zastępca Dyrektora w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
na stanowisko
Zastępcy Dyrektora
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej

4 marca 2019
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.02.2019 na stanowisko: Zastępca Dyrektora w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej

Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 204/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2019 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.

Oferty należy składać w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2019 roku do godz. 16.00.

28 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 204/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2019 roku