Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 29/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: świadczenie usługi restauracyjnej podczas dziewięciu jednodniowych szkoleń, w dniach: 17.09.2019 r., 24.09.2019 r., 08.10.2019 r., 10.10.2019 r., 15.10.2019 r., 22.10.2019 r., 29.10.2019 r., 05.11.2019 r.,19.11.2019 r.,  w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

9 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 29/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 2/K/ZK/2019 zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe – zasada konkurencyjności nr 2/K/ZK/2019
Pełnienie funkcji eksperta - ewaluatora współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

9 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 2/K/ZK/2019 zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.:„Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – strategie i lokalne działania w województwie łódzkim”.

Nazwa Zadania: Procedura rozeznania rynku
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, którego przedmiotem jest usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – strategie i lokalne działania w województwie łódzkim”. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

9 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.:„Deinstytucjonalizacja w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – strategie i lokalne działania w województwie łódzkim”.