Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Nabór nr DO.110.08.2020 na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi , ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
na stanowisko
starszy specjalista
w Wydziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

24 lipca 2020
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.08.2020 na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Informacja o naborze wniosków o udzielenie grantu

Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że w dniach 03.08.2020 r. – 07.08.2020 r. nastąpi nabór wniosków o udzielenie grantu  w ramach projektu „Łódzkie pomaga” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

 

24 lipca 2020
Czytaj więcej o: Informacja o naborze wniosków o udzielenie grantu

Procedura szacowania wartości zamówienia

Nazwa zadania:  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty reintegracyjne oraz organy je prowadzące”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Procedura szacowania wartości zamówienia