Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi”

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

22 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi”

Nabór nr DO.110.01.2019 na stanowisko: Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydatów do pracy
na stanowisko
starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

21 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.01.2019 na stanowisko: Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

11 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych