Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe dotyczące badania ESPAD

Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania na temat zachowań ryzykownych oraz używania alkoholu i substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną z terenu województwa łódzkiego poprzez :
1. Badania na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną z zastosowaniem metodologii badania ESPAD (Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków) z poszerzonymi modułami tematycznymi wskazanymi przez Zamawiającego,
2. Badania  dotyczącego zachowań ryzykownych przejawianych przez młodzież szkolną oraz ich uwarunkowań w ocenie nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych uczniów z terenu województwa łódzkiego.

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe dotyczące badania ESPAD

Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: usługa polegająca na prowadzeniu prac naukowo-badawczych na potrzeby opracowania dokumentu pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030” ...

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa polegająca na prowadzeniu prac naukowo-badawczych na potrzeby opracowania dokumentu pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030” poprzez wykonanie analiz i badań w zakresie obszarów wyodrębnionych przez Zamawiającego oraz redakcja wskazanego dokumentu w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: usługa polegająca na prowadzeniu prac naukowo-badawczych na potrzeby opracowania dokumentu pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030” ...