Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Wypalenie zawodowe pracowników podmiotów reintegracyjnych”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pt. „Wypalenie zawodowe pracowników podmiotów reintegracyjnych”. Zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

17 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Wypalenie zawodowe pracowników podmiotów reintegracyjnych”

Procedura rozeznania rynku

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, którego przedmiotem jest usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim”. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

17 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Procedura rozeznania rynku

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 2/RR/2019 zapytanie ofertowe dot. pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  zaprasza do składania ofert  w ramach zapytania ofertowego zamówienia pn. Pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 2/RR/2019 zapytanie ofertowe dot. pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)