Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 31/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie województwa łódzkiego”.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.

20 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 31/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nabór nr DO.110.06.2019 na stanowisko: inspektor w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,

na stanowisko
inspektor w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej

20 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.06.2019 na stanowisko: inspektor w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 19/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

14 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 19/2019 przetarg nieograniczony