Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2019

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn."Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego". Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Data składania ofert: 05.06.2019 r.

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2019-05-29
Data publikacji:2019-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Nowak
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:239