Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 2/RR/2019 zapytanie ofertowe dot. pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  zaprasza do składania ofert  w ramach zapytania ofertowego zamówienia pn. Pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 2/RR/2019 zapytanie ofertowe dot. pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 24/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Coaching dla pracowników socjalnych realizowany w ramach II fazy projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

31 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 24/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego”

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn."Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego". Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

29 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego”