Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 8/2020 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

30 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 8/2020 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 7/2020 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa Informatora do siedziby Zamawiającego
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

28 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 7/2020 przetarg nieograniczony

Nabór nr DO.110.09.2020 na stanowisko: główny specjalista ds. płac w Wydziale finansowo-księgowym

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
na stanowisko
główny specjalista ds. płac
w Wydziale finansowo-księgowym

27 lipca 2020
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.09.2020 na stanowisko: główny specjalista ds. płac w Wydziale finansowo-księgowym