Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 25/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 25/2019 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 41/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 03 - 05 grudnia 2019 r., na terenie Województwa Łódzkiego

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 41/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - Nr sprawy: DBA.54.10.2019 zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego zmian zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe w województwie łódzkim w kontekście rozwoju technologicznego.
Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, podprojektu „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

31 października 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Nr sprawy: DBA.54.10.2019 zapytanie ofertowe