Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 8/2020 przetarg nieograniczony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2020

Nazwa zadania: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Data składania ofert: 07.08.2020 r. do godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dokumentacja

Wyniki:

19.08.2020 r. Informacja o wyborze oferty

07.08.2020 r. Informacja z otwarcia ofert

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-07-30
Data publikacji:2020-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Natalia Cała, Justyna Wasilewska
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Pietrzak, Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:291

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-08-19 12:07:12Sławomir Pietrzak, Emilian KrauzeInformacja o wyborze ofertyZamówienie publiczne EFS - nr sprawy 8/2020 przetarg nieograniczony
2020-08-07 11:43:35Sławomir Pietrzak, Emilian KrauzeInformacja z otwarcia ofertZamówienie publiczne EFS - nr sprawy 8/2020 przetarg nieograniczony