Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 7/2020 przetarg nieograniczony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lipca 2020

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa Informatora do siedziby Zamawiającego
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Data składania ofert: 05.08.2020 r. do godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dokumentacja

Wyniki:

13.08.2020 r. Informacja o wyborze oferty

05.08.2020 r. Informacja z otwarcia ofert

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-07-28
Data publikacji:2020-07-28
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Pietrzak, Justyna Wasilewska
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Pietrzak, Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:379

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-08-13 10:03:05Sławomir Pietrzak, Emilian KrauzeInformacja o wyborze ofertyZamówienie publiczne EFS - nr sprawy 7/2020 przetarg nieograniczony
2020-08-05 13:42:21Sławomir Pietrzak, Emilian KrauzeInformacja z otwarcia ofertZamówienie publiczne EFS - nr sprawy 7/2020 przetarg nieograniczony