Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badania na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną z terenu województwa łódzkiego z zastosowaniem standardów badania ESPAD (Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków)

19 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 11/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas XIV Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2019”

19 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 11/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa Łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

19 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”