Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 23/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas uroczystego rozstrzygnięcia XXI edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych p.n. „Sztuka jak balsam”

24 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 23/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 22/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie Łodzi”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.

24 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 22/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 1/RR/2019 zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  zaprasza do składania ofert  w ramach zapytania ofertowego zamówienia pn. Pełnienie funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

22 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 1/RR/2019 zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji Konsultanta merytorycznego ds. opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES WŁ)