Szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2020

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.:  „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

Data składania ofert: 09.07.2020 r. do godz. 15:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-07-02
Data publikacji:2020-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Natalia Cała
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Pietrzak
Liczba odwiedzin:230