Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 14/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: "Przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2018"

11 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 14/2019 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.:
"Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego”

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.53.06.2019 szacowanie wartości zamówienia pn. świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji regionalnej pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji regionalnej pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim” w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.53.06.2019 szacowanie wartości zamówienia pn. świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji regionalnej pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”