Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 250/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2020

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2020 r. do godz. 16.00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku z nazwą zadania, którego dotyczy oferta. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Data składania ofert: 14.04.2020 r. do godz. 16:00

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

 03.06.2020 r.
Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w dniu 26.05.2020 r. przyjął uchwałę Nr 484/20 w sprawie unieważnienia trzeciego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

Treść uchwały

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-03-20
Data publikacji:2020-03-20
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Pelińska
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze, Sławomir Pietrzak
Liczba odwiedzin:870

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-03 08:00:45Emilian Krauze, Sławomir PietrzakZarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w dniu 26.05.2020 r. przyjął uchwałę Nr 484/20 w sprawie unieważnienia trzeciego otwartego konkursu ofertOgłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 250/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 roku