Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 1/K/RR/2021 Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Przeprowadzenie przez moderatora spotkań edukacyjnych w formule zdalnej” w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna.

13 maja 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 1/K/RR/2021 Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn.: usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników ...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego wsparcia osób w kryzysie bezdomności w województwie łódzkim.

Zamówienie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2021”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

11 maja 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn.: usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników ...

Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn.: usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego reintegracji i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020” na rok 2021, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

11 maja 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn.: usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników...